Presserom

Fylkesmannen i Nordland skal være åpen og tilgjengelige for pressen.

Vi kan hjelpe journalister med å finne riktig person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk, statsbesøk og andre offisielle besøk.

Vi gjør vårt beste for å holde media informert om aktuelle saker.

I presserommet finner du våre pressemeldinger og annen informasjon knyttet til arrangmenter, møter etc.

For å få daglige nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter osv. anbefaler vi deg å se på våre fag- og temasider.

Du kan også opprette abonnement på nyheter/saker fra Fylkesmannen her.

 

                                                                                                                

18.01.2019

Pressemelding: Uforsvarlig barnevernstjeneste i Træna kommune

Træna kommune gikk ut av barnevernssamarbeidet med Ytre Helgeland barnevern 1. januar 2018. Siden da har kommunen selv håndtert barnevernstjenesten, men uten at de har oppfylt sin plikt til å ha en barnevernadministrasjon. Dermed har kommunen ikke kunnet oppfylle sine plikter etter barnevernloven og heller ikke sikret at det tilbys forsvarlige tjenester og tiltak etter barnevernloven. Nå reagerer Fylkesmannen i Nordland kraftig i et brev til kommunen, og pålegger tiltak.

15.01.2019

Pressemelding: Tysfjordhummeren prioriteres av Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har avslått søknaden fra Nordlaks Oppdrett AS om opprettelse av oppdrettsanlegg for inntil 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret ved Bergkråa i Haukøyfjorden i Tysfjorden. Årsaken er hensynet til verdens nordligste hummerbestand - Tysfjordhummeren.

18.12.2018

Fylkesmannen til nye lokaler i Fridtjof Nansens vei

Fylkesmannen i Nordland har inngått avtale med Eiendom 2020 AS om leie av nye lokaler. Det nye kontorbygget heter "Byporten" og blir liggende like ved Aspmyra i Bodø.

26.10.2018

Tom Cato Karlsen blir ny fylkesmann

Tom Cato Karlsen (44) fra Bodø ble fredag 26. oktober utnevnt av Kongen i Statsråd til ny fylkesmann i Nordland.  

06.08.2018

Frakter ut gran fra Junkerdalsura med helikopter

Nå skal den rike lauv- og furuskogen oppe på Storjordfjell fram igjen. Den plantede grana i Junkerdalsura naturreservat skal derfor transporteres ut. Fra midten av august er det planlagt utflyging av tømmer med helikopter fra Storjordlia og ned til Storjord i Saltdal kommune

24.05.2018

Fornyingsprisen til Ballangen og Flakstad

Fylkesmannens Fornyingspris for 2018 er tildelt Ballangen og Flakstad kommune.

07.05.2018

Kongeparets fylkesbesøk i Nordland - informasjon til pressen:

12.-14. juni besøker Kongeparet kommunene Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes. Her er informasjon om akkreditering og påmelding til felles transport på deler av turen. 

13.04.2018

Kongeparet til Nordland

Kong Harald og Dronning Sonja besøker Nordland 12. til 14. juni 2018. Besøket omfatter kommunene Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes. Kongeskipet «Norge» vil bli benyttet under fylkesturen. 

13.03.2018

Nå sender vi digital post til nordlendingene

I 2018 skal alle brev fra oss til privatpersoner i Nordland sendes digitalt. Husk å opprette en digital postkasse. Vi forklarer hvordan du gjør det.

29.01.2018

Fylkesmannen jakter på nye lokaler

Husleiekontrakten for Fylkesmannen i Nordland utløper i 2020. Nå søkes det etter kontorlokaler til vel 165 ansatte i Bodø.