Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


12.11.2020

Opptak og presentasjoner fra webinar for folkevalgte

Presentasjoner og link til de ulike opptakene finner du på denne siden.

26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

30.09.2020

Webinar for folkevalgte

Fylkesmannen i Nordland tilbyr tre webinarer for folkevalgte i Nordland i perioden 28. oktober til 6. november. 

26.09.2020

Møte med Ungdommens fylkesråd

Inegnting om oss, uten oss! Ungdommens fylkesråd har hatt møte med flere representanter fra fylkesmannen i Nordland. 

09.09.2020

Webinar om internkontroll og nasjonal tilsynskalender


02.09.2020

Grensejustering mellom Brønnøy og Sømna

Fylkesmannen i Nordland anbefaler at Trælnes og Reinfjord krets i Brønnøy kommune overføres til Sømna kommune.

10.07.2020

Økt langsiktig gjeld for kommunene

Store investeringsbehov og høye låneopptak er hovedgrunnen til at den langsiktige gjelden i Nordlands kommuner har økt med nesten 40 prosent de siste fem årene.

30.06.2020

- Forvaltningskrise for de minste kommunene

- Deler av kommuneforvaltningen i Nordland er ikke faglig forsvarlig av hensyn til rettssikkerhet og likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. De minste kommunene har havnet i en forvaltningskrise fordi de har for store oppgaver. 

03.06.2020

Tiltak i kommunesektoren for å ta Norge ut av krisen

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Disse pengene kommer på toppen av de 10,8 milliarder kronene kommunesektoren allerede har fått som følge av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

28.05.2020

Ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Nordland har fått økt skjønnsrammen med omlag 17,9 milioner kroner. Dette er midler som skal brukes til å dekke merutgifter som kommunene har hatt i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel