30.11.2020

Tilsynsforum

Fylkesmannen i Nordland inviterer til Tilsynsforum, en konferanse om tilsyn og forvaltningsrevisjon. Konferansen blir gjennomført som et webinar, via Microsoft Teams.

12.11.2020

Opptak og presentasjoner fra webinar for folkevalgte

Presentasjoner og link til de ulike opptakene finner du på denne siden.

26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

30.09.2020

Folkevalgtopplæring - webinar

Fylkesmannen i Nordland tilbyr tre webinarer for folkevalgte i Nordland i perioden 28. oktober til 6. november. 

26.09.2020

Møte med Ungdommens fylkesråd

Inegnting om oss, uten oss! Ungdommens fylkesråd har hatt møte med flere representanter fra fylkesmannen i Nordland. 

09.09.2020

Webinar om internkontroll og nasjonal tilsynskalender


02.09.2020

Grensejustering mellom Brønnøy og Sømna

Fylkesmannen i Nordland anbefaler at Trælnes og Reinfjord krets i Brønnøy kommune overføres til Sømna kommune.

10.07.2020

Økt langsiktig gjeld for kommunene

Store investeringsbehov og høye låneopptak er hovedgrunnen til at den langsiktige gjelden i Nordlands kommuner har økt med nesten 40 prosent de siste fem årene.

30.06.2020

- Forvaltningskrise for de minste kommunene

- Deler av kommuneforvaltningen i Nordland er ikke faglig forsvarlig av hensyn til rettssikkerhet og likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. De minste kommunene har havnet i en forvaltningskrise fordi de har for store oppgaver. 

03.06.2020

Tiltak i kommunesektoren for å ta Norge ut av krisen

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Disse pengene kommer på toppen av de 10,8 milliarder kronene kommunesektoren allerede har fått som følge av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).