13.05.2020

Presenterer ny kommuneproposisjon

I Kommuneproposisjonen 2021 presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. 

04.05.2020

Nordland får 42,6 millioner i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. – Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

23.04.2020

Fylkesmannen godkjenner vedtak om lån til Blålysbygget på Fauske

Fylkesmannen i Nordland godkjenner Fauske kommunes vedtak om opptak av låneramme på 75 millioner kroner til investeringer i Blålysbygget.

08.04.2020

Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Her er tiltakene som ble presentert av regjeringen 7. april: 

07.04.2020

Opphever utreiseforbud i Træna kommune

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtaket i Træna kommune om utreiseforbud for alle kommunalt ansatte i påsken. Etter Fylkesmannens vurdering er det flere forhold ved vedtaket som er mangelfullt.

04.04.2020

Felles tilbakemelding om lokale smitteverntiltak i Nordland

Fylkesmannen har sendt ut en felles tilbakemelding og en grundig veiledning til kommunene i Nordland for å sikre at lokale smitteverntiltak oppfyller kravene i den nasjonale veilederen.

01.04.2020

Koronaloven er forlenget til 27. mai

(Oppdatert 27. april) Koronaloven gir regjeringen (Kongen i statsråd) fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å håndtere koronakrisen. Stortinget har vedtatt å forlenge varigheten av loven til 27. mai.

29.03.2020

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen presenterte søndag en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

26.03.2020

Ekstra skjønnsmidler

I forbindelse med korona-utbruddet har Stortinget bevilget 250 millioner kroner i økt skjønnsramme til kommunene.  

20.03.2020

Fylkesmannen ber om oversikt over lokale smittevern-vedtak fra kommunene

For å få en oversikt over lokale forskrifter etter smittevernloven, ber Fylkesmannen kommunene sende kopi av sine vedtak om dette.