24.02.2020

Fylkesmannen opphever Moskenes-budsjett

Fylkesmannen i Nordland godkjenner ikke Moskenes kommune sitt budsjettvedtak for 2020. Årsaken er at kommunen har vedtatt et budsjett i ubalanse. Dette er brudd på kommuneloven.

17.01.2020

Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Frå 2020 tek fylkesmennene og fleire andre statlege tilsynsetatar i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommunar og fylkeskommunar.

27.11.2019

Se plankonferansen i Nordland direkte

Dag to av plankoferansen i Nordland er i gang. Se direktesending her. 

04.10.2019

Legger stor vekt på lokalt selvstyre i klagebehandlingen

Fra tid til annen blir Fylkesmannen kritisert for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til det kommunale selvstyret ved vår klagebehandling. Enkelte hevder derfor at vi overprøver skjønnet kommunen har utøvd. Det er her viktig å være klar over at det i jussen skilles det mellom to typer skjønn.

10.09.2019

Valget er gjort – men jobben for kommunene er ikke over

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er nå gjennomført, men det gjenstår fortsatt en del arbeid knyttet til valg både for kommunene og fylkeskommunen.

14.12.2018

Oppvekstkonferansen 2019

Fylkesmannen, med god hjelp fra Ungdomens fylkesråd, arrangerer Oppvekstkonferansen 2019 2. og 3. april 2019. Tema er medvirkning, god psykisk helse og vold og overgrep.  

07.12.2018

Grensejustering Rødøy-Lurøy: Innbyggerne skal høres

Innbyggerne på Nesøya, Selsøya, Tonneshalvøya og Østre side av Sørfjorden skal høres før grensejusteringssaken i Rødøy og Lurøy avgjøres.

28.11.2018

Opphever pålegg om tvangsmulkt til nausteiere

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Bodø kommunes pålegg om retting og ilagt tvangsmulkt til eierne av fire naust i Skivika småbåthavn. Påleggene oppfyller ikke kravet i plan- og bygningsloven § 32-3 til å være klart og presist, mener Fylkesmannen i Nordland.

08.10.2018

Statsbudsettet 2019

Regjeringen sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 (Prop. 1 S 2018-2019) ble lagt fram 8. oktober.

03.10.2018

Felles innsats for god boligpolitikk

Fylkesmannen og Husbanken nord, Bodø har inngått et forpliktende samarbeid med fire kommuner i Nordland. Målet er å jobbe sammen for at alle kan bo trygt og godt.