06.02.2015

Vuorbbe biejvijn!

Nordlánda Fylkkamánne savva gajkajda vuorbev samij almmukbiejvijn!Fylkesmannen i Nordland ønsker alle en riktig god samefolkets dag! 

09.01.2015

Geir Lippestad kommer

Fylkesmannens kommunekonferanse vil i år fokusere på regelverkets betydning i et demokratiperspektiv. Innleder 4. mars vil være Geir Lippestad.

08.12.2014

Anledning til å finansiere opprydding ved bruk av kommunale gebyrer

Fylkesmannen får jevnlig spørsmål fra kommuner om finansiering av opprydding i forurenset grunn og avfallsopprydding. Kommunale vann-, avløp- og renovasjonsgebyrer kan dekke slike kostnader på visse vilkår.

25.11.2014

Utlysning: Midler til boligsosialt arbeid

Nå kan kommunene i Nordland søke om penger til boligsosialt arbeid for 2015. Søknadsfrist: 1. februar.

29.10.2014

En ressurs for kommunereformen

Ressursgruppa for kommunereformen i Nordland møttes for første gang onsdag 28. oktober.- Jeg er fornøyd med møtet – denne gruppa sitter på mye god kompetanse, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

27.10.2014

Skjemaer mot tidstyver

Fylkesmannen i Nordland har i flere år satset på å digitalisere tjenester. – Jeg ser store gevinster i å tenke som dette, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etter møtet fredag 24. oktober.

13.10.2014

Øremerkede stillinger til det kommunale barnevernet

Regjeringen foreslår å opprettholde øremerkingen av stillinger til det kommunale barnevernet i 2015. Forutsetning for å videreføre midlene  til disse stillingene er at kommunene ikke reduserer antall stillinger i den kommunale barneverntjenesten.

08.10.2014

Kommuneøkonomien 2015

Fylkesmannen har sett på virkningene statsbudsjettet vil ha for kommuneøkonomien

03.10.2014

Silja Ildgruben ansatt som prosessveileder

Fylkesmannen i Nordland har ansatt Ildgruben til å ivareta Fylkesmannens ansvar for god samordning og tilrettelegging av lokale og regionale prosesser i kommunereformen.

01.10.2014

- Bruk verktøykassen

Nå har kommunene tilgang til verktøyet "Ny kommune" og veilederen "Veien mot en ny kommune". - Kommunene bør gjøre seg kjent med disse hjelpemidlene, oppfordrer fylkesmann Hill-Marta Solberg.