04.09.2014

Kommunereformen i opptak

Gikk du glipp av oppstartskonferansen om kommunereformen i Nordland? Nå kan du se den i opptak.

22.08.2014

Kronikk: En kommunereform for deg

Nå starter en prosess som skal avgjøre hvordan kommunestrukturen i Nordland skal bli i framtida. Jeg er sikker på at det vil bety færre kommunen i fylket vårt, men ingen kan i dag forutsi hvordan kommunekartet vil se ut når prosessen er ferdig om tre år.

06.08.2014

Kommunereformen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland inviterer til en oppstartsamling for kommunereformen i Bodø den 4. september 2014. Fylkesmannen legger opp til å møte alle kommunene lokalt i løpet av høsten blant annet gjennom deltakelse på regionrådsmøter.

11.07.2014

Skjønnsmidler 2015

Kommunene i Nordland inviteres til å søke om skjønnsmidler for 2015.

10.06.2014

Ny oppdatert status for interkommunalt samarbeid i Nordland

NIVI Analyse har nå presentert en oppdatert oversikt over status og utviklingstrekk for interkommunalt samarbeid i Nordland

27.05.2014

3. tildeling av skjønnsmidler 2014

Fylkesmannen har i tredje tildeling fordelt kr.  20 115 000 til driftstiltak og prosjekter i kommunene.  

05.05.2014

Kommuneøkonomikonferansen 2014

11. og 12. juni 2014 inviterer Fylkesmannen og KS-Nordland til den årlige kommuneøkonomikonferansen.

05.03.2014

Pris for nytenkning i Beiarn

Ørjan Kristiansen fra Beiarn fikk ideen til en app som kan erstatte bunker med papir og permer. Kommunen tente på ideen og søkte midler for å utvikle app'en. Nå har de fått fornyingsprisen fra Fylkesmannen.

25.02.2014

Endring i tilsyn med barn i fosterhjem

Fra 1. februar 2014 er barnevernloven endret slik at tilsynsplikten er flyttet fra barneverntjenestene til kommunene. Det stilles ikke lenger krav om at det skal oppnevnes en bestemt tilsynsfører for det enkelte barnet. Kommunen velger selv hvilken instans som skal føre tilsynet.

21.02.2014

Også Nødnett i Nordland er tema under Kommunekonferansen

Etablering av Nødnett er kommet inn som ny post i programmet under Kommunekonferansen der også Paul Chaffey er med. Dette skjer på Kommunedagan 4-6 mars som arrangeres sammen med KS.