Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Publisert 12.10.2016

Fylkesmannens brukerundersøkelse 2016

Vi gjennomfører nå en undersøkelse for å kartlegge hvordan brukere opplever oss. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i arbeidet med å forbedre tjenestene våre. Svarfristen er 26. oktober.


Publisert 29.09.2016

Grunnlagsdokumenter for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

En rekke dokumenter fra hver kommune har inngått i grunnlaget for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Nordland.


Publisert 29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Rapporten og sammendrag av utredningsdokumenter fra kommunene kan lastes ned.


Publisert 28.09.2016

Informasjonsmøtet om kommunereformen kan følges via streaming

Møtet begynner kl 10.15, torsdag 29. september. Klikk deg inn med den grå knappen nederst for å se.


Publisert 26.09.2016

Informasjonsmøte om kommunereformen starter opp kl 10.15

Vi inviterer til informasjonsmøte om Fylkesmannens faglige tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunestruktur i Nordland. Av hensyn til tilreisende deltagere er møtet utsatt til kl 10.15.


Publisert 29.08.2016

Oppsummering og tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen er nå i gang med å oppsummere reformprosessen i Nordland, og skal utarbeide sin egen vurdering og tilrådning om framtidig kommunestruktur i fylket.


Publisert 17.06.2016

Oppvekstkonferansen 2017

Fylkesmannen inviterer til Oppvekstkonferanse i Bodø 28. - 29. mars 2017.


Publisert 01.04.2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen besøker Nordland 4. og 5. april

Kommunal- og forvaltningskomiteen besøker Nordland 4. og 5. april 2016. I løpet av mandag 4. april vil det bli holdt møter med Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, ordførere fra Salten og andre regionale etater og organisasjoner. Etter avsluttet møtedag i Bodø reiser komiteen til Svolvær for møter og samtaler med ordførere fra lofotkommunene, tirsdag 5. april.


Publisert 08.03.2016

Presentasjoner fra Kommunedagan 2016

Her kan du hente eller lese presentasjonene fra Kommunedagan 2016.


Publisert 07.03.2016

Hold av dato - kommuneøkonomikonferanse 2016

Årets kommuneøkonomikonferanse skal være på Scandic Bodø 31. mai - 01. juni 2016. Påmelding og program kommer senere.