Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Publisert 30.06.2017

Kommuner i Nordland, adresseliste

Nordland har 41 kommuner. Her finner du adresser til alle kommunene. Sist oppdatert august 2020.


Publisert 24.05.2017 av Administrator

Fornyingsprisen til Vestvågøy

Fylkesmannens fornyingspris 2017 er tildelt Vestvågøy kommune. 


Publisert 28.04.2017 av Administrator

Justisministeren til kommunekonferansen

Justisminister Per-Willy Amundsen kommer til Bodø for å holde innlegg på Fylkesmannens kommunekonferanse 23. og 24. mai.


Publisert 19.04.2017 av Administrator

Fylkesmannen i Nordland godkjenner ikke Tysfjord-budsjett

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Tysfjord kommunes årsbudsjett- og økonomiplanvedtak. Denne konklusjonen er tatt etter en lovlighetskontroll av budsjettvedtaket fra 24. januar 2017.


Publisert 21.03.2017

Tilskudd - identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler – fra graviditet og så lenge det er behov for oppfølging. 


Publisert 20.03.2017 av Administrator

Går inn for deling av Tysfjord

Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune i Nordland, som en del av kommunereformen. Fylkesmann Hill-Marta Solberg er godt fornøyd med at regjeringen har tatt på alvor de særlige utfordringene som Tysfjord har. 


Publisert 10.03.2017 av Administrator

Ingen sammenslåing av fylkesmennene i nord

Kongen i statsråd besluttet fredag 10. mars sammenslåing av fire nye fylkesmannsembeter med virkning fra 1. januar 2019.  Vedtaket innebærer foreløpig ingen endringer for embetene i Nord-Norge.


Publisert 10.01.2017

Fylkesmannens tilleggstilrådning - kommunereformen

Fylkesmannen i Nordland oversendte 6. januar 2017 sin tilleggstilråding i kommunereformen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


Publisert 03.01.2017

Kommunekonferansen 2017

Hold av 23. og 24. mai i kalenderen.


Publisert 18.10.2016

Statsbudsjettet 2017

Fylkesmannen har sett på virkningene statsbudsjettet vil ha for kommuneøkonomien og viser til utsendt brev som også ligger her i Dokumenter i kolonnen til høyre.