Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Publisert 03.03.2016

Fornyingsprisen 2016 til Foyer Bodø

Bodø kommune har fått utdelt Fornyingsprisen 2016 for Foyer Bodø. Det var fylkesmann Hill-Marta Solberg som delte ut prisen under Kommunekonferansen.


Publisert 18.12.2015

15,6 millioner til kommuner i Nordland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 151
millioner kroner til totalt 145 kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter i
forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.


Publisert 27.11.2015

Kommunene inviteres til å søke på skjønnsmidler til prosjekt 2016

Kommunene kan i denne omgang søke på midler til prosjekter som har som formål å bidra til innovasjon og fornying i kommunene.


Publisert 26.11.2015

Skjønnsmidler til asyl- og flyktningsituasjonen

Mange kommuner har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. Disse kommunene kan nå komme med en tilbakemelding på forhold som kan være av betydning for fordeling av restpotten av skjønnsmidlene for 2015. Frist: 30. november kl. 12.00.


Publisert 17.11.2015

Kommunedagan 2016

Hold av 2. og 3. mars 2016 i kalenderen.


Publisert 08.10.2015

Første tildeling av skjønnsmidler 2016

Fylkesrammen for Nordland er kr. 138 600 000 i 2016. Vi har nå foretatt en første tildeling av skjønnsmidler.


Publisert 07.10.2015

Statsbudsjettet 2016

Fylkesmannen har sett på virkningene statsbudsjettet vil ha for kommuneøkonomien


Publisert 02.10.2015

Silja Ildgruben ny avdelingsdirektør

Silja Ildgruben tiltrådte 1. oktober som avdelingsdirektør på Kommunal - og beredskapsavdelingen.

 

 


Publisert 30.09.2015

Ny veileder-Kontrollutvalg

Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? Fylkesmannen har ferdigstilt arbeidet med en veileder som tar for seg temaet.


Publisert 09.09.2015

Status kommunereformen i Nordland

Alle kommuner i Nordland har rapportert status pr. 01. juli 2015