19.08.2015

Kick-off 2015 for Vårres Unga -Vårres Framtid

Koordinatorer for VUVF i alle fylkets kommuner er invitert til kick - off samling i Bodø 26.-27. august i forbindelse med ny kartlegging i kommunene.

18.05.2015

Hvordan involvere unge i kommunereformen

Unge har en rett til å bli hørt i avgjørelser som vil påvirke deres framtid - og skal derfor involveres i arbeidet med kommunereformen. Her er et hefte med konkrete forslag til hvordan dette kan skje.

16.04.2015

- Røst-modellen er spennende

Tirsdag 14. april var det folkemøte om kommunereformen på Røst. Her ble "Røst-modellen" behørig presentert. 

03.03.2015

Hvem snakker med hvem i kommunereformen?

Kommunereformen er godt i gang. På Kommunedagan 3. mars presenterte prosessveileder Silja Ildgruben hva status er i Nordland akkurat nå.

03.03.2015

Kommunereformen: Nordland godt i gang

Alle kommunene i fylket, med unntak av Vågan, har vedtatt å utrede muligheten for en sammenslåing med en eller flere kommuner.

06.02.2015

Vuorbbe biejvijn!

Nordlánda Fylkkamánne savva gajkajda vuorbev samij almmukbiejvijn!Fylkesmannen i Nordland ønsker alle en riktig god samefolkets dag! 

09.01.2015

Geir Lippestad kommer

Fylkesmannens kommunekonferanse vil i år fokusere på regelverkets betydning i et demokratiperspektiv. Innleder 4. mars vil være Geir Lippestad.

08.12.2014

Anledning til å finansiere opprydding ved bruk av kommunale gebyrer

Fylkesmannen får jevnlig spørsmål fra kommuner om finansiering av opprydding i forurenset grunn og avfallsopprydding. Kommunale vann-, avløp- og renovasjonsgebyrer kan dekke slike kostnader på visse vilkår.

25.11.2014

Utlysning: Midler til boligsosialt arbeid

Nå kan kommunene i Nordland søke om penger til boligsosialt arbeid for 2015. Søknadsfrist: 1. februar.

29.10.2014

En ressurs for kommunereformen

Ressursgruppa for kommunereformen i Nordland møttes for første gang onsdag 28. oktober.- Jeg er fornøyd med møtet – denne gruppa sitter på mye god kompetanse, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.