Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Publisert 14.12.2018

Oppvekstkonferansen 2019

Fylkesmannen, med god hjelp fra Ungdomens fylkesråd, arrangerer Oppvekstkonferansen 2019 2. og 3. april 2019. Tema er medvirkning, god psykisk helse og vold og overgrep.

 


Publisert 07.12.2018 av Administrator

Grensejustering Rødøy-Lurøy: Innbyggerne skal høres

Innbyggerne på Nesøya, Selsøya, Tonneshalvøya og Østre side av Sørfjorden skal høres før grensejusteringssaken i Rødøy og Lurøy avgjøres.


Publisert 28.11.2018

Opphever pålegg om tvangsmulkt til nausteiere i Skivika

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Bodø kommunes pålegg om retting og ilagt tvangsmulkt til eierne av fire naust i Skivika småbåthavn. Påleggene oppfyller ikke kravet i plan- og bygningsloven § 32-3 til å være klart og presist, mener Fylkesmannen i Nordland.


Publisert 08.10.2018

Statsbudsjettet for 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 (Prop. 1 S 2018-2019) ble lagt fram 8. oktober.


Publisert 03.10.2018

Felles innsats for god boligpolitikk

Fylkesmannen og Husbanken nord, Bodø har inngått et forpliktende samarbeid med fire kommuner i Nordland. Målet er å jobbe sammen for at alle kan bo trygt og godt.


Publisert 20.07.2018 av Administrator

Omfattende behov for samarbeid på Helgeland

Behovet for utvidet og systematisk samarbeid mellom kommunene på Helgeland er omfattende.


Publisert 06.07.2018 av Administrator

Tilrår ikke grensejustering mellom Rødøy og Lurøy

Fylkesmannen anbefaler ikke at det foretas grenseendring mellom Rødøy og Lurøy kommuner, med mindre dette inngår i en løsning som inkluderer hele regionen.


Publisert 24.05.2018 av Administrator

Fornyingsprisen til Ballangen og Flakstad

Fylkesmannens Fornyingspris for 2018 er tildelt Ballangen og Flakstad kommune.


Publisert 20.04.2018

Slik deles Tysfjord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. – Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra KMD.


Publisert 08.02.2018 av Administrator

Mindre post på papir og e-post

Offentlige virksomheter og næringsliv vil fra nå av motta mindre post på papir og e-post fra Fylkesmannen og mer i de kanalene regjeringen ønsker forvaltningen skal bruke.