Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


27.02.2020

Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset (coronaviruset) tett sammen med kommunene og andre aktører.
08.04.2020

Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Her er tiltakene som ble presentert av regjeringen 7. april: 

07.04.2020

Opphever utreiseforbud for kommunalt ansatte i Træna kommune

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtaket i Træna kommune om utreiseforbud for alle kommunalt ansatte i påsken. Etter Fylkesmannens vurdering er det flere forhold ved vedtaket som er mangelfullt.

07.04.2020

Vold i nære relasjoner: Det er viktig å bry seg!

Her kan du søke hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner.

04.04.2020

Felles tilbakemelding om lokale smitteverntiltak i Nordland

Fylkesmannen har sendt ut en felles tilbakemelding og en grundig veiledning til kommunene i Nordland for å sikre at lokale smitteverntiltak oppfyller kravene i den nasjonale veilederen.

02.04.2020

- Ekstra viktig å være varsom denne påsken

- Dropp aktiviteter som øker risiko for skade denne påsken, slik at helsevesenet kan bruke sin kapasitet til å ta imot de som av andre grunner trenger helsemessig oppfølgning.

02.04.2020

Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte

Kommunene er invitert til å delta i felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Interesserte må melde seg på innen 6. april. 

01.04.2020

Presisering av forbud mot overnatting på fritidseiendom (hytteforbudet)

Informasjon/veiledning om forståelse av den nasjonale bestemmelsen ligger nå ute på regjeringens nettsider. En viktig presisering er at pendlerbolig ikke er omfattet av hytteforbudet. Veiledningen omtaler dagsreiser, bruk av fritidsbåter, campingplasser m.m.

01.04.2020

Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

Koronaloven gir regjeringen (Kongen i statsråd) fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å håndtere koronakrisen. Loven gjelder fram til 27. april. 

31.03.2020

Fylkesmannen gir råd om karanteneregler

Fylkesmannen i Nordland har i dag sendt ut brev til alle kommunene med råd om hva de bør være spesielt oppmerksom på dersom kommunen vurderer å videreføre lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema