Økonomisk rådgivning

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


26.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til NAV-kontorene

Situasjonen med Covid 19 og koronasmitten påvirker samfunnet vårt i stor grad. Mange blir permitterte, og vil etter hvert gå over til dagpenger. Redusert inntekt gjør det viktig å gå gjennom den nye økonomiske situasjonen. Det er viktig at NAV-kontorene tilbyr økonomisk rådgivning i tiden fremover.