Fylkesmannen i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2020
23. sep 39 Fylkesmannen i Nordland, Økouka Nordland og Økouka Agder Webinar markedshage Teams - digitalt
25. sep 39 Fylkesmannen i Nordland, Økouka Nordland og Økouka Agder Webinar belgvekster Teams - digitalt
29. sep - 19. okt 40 - 43 Vergemålsseksjonen Fagdager for faste verger 2020 Mosjøen, Narvik, Svolvær, Bodø
29. sep - 01. okt 40 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Fagsamlinger skole Digitalt - Teams
30. sep - 01. okt 40 Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Napha, Rio, Marborg og Mental Helse Erfaringskonsulentsamling i Bodø 2020 Thon Hotel Nordlys
30. sep - 01. okt 40 Fylkesmannen i Nordland Leve hele livet: Aldersvennlige kommuner - høstkonferansen 2020 Digital konferanse
oktober 2020
01. okt - 02. okt 40 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Seminar samisk fjernundervisning Radisson BLU, Værnes
05. okt - 06. okt 41 Fylkesmannen i Nordland og RVTS Nord Psykososialt kriseteam: Nettverkssamling i Bodø Radisson Blu Hotel, Bodø
06. okt 41 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Webinar - bruk av skoleporten mm. Teams
14. okt - 15. okt 42 Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling Produksjonstilskudd- og kontrollsamling for landbruksforvaltningen i Nordland Bodø og Mosjøen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
23. sep Webinar markedshage
25. sep Webinar belgvekster
29. sep - 19. okt Fagdager for faste verger 2020
29. sep - 01. okt Fagsamlinger skole
30. sep - 01. okt Erfaringskonsulentsamling i Bodø 2020
30. sep - 01. okt Leve hele livet: Aldersvennlige kommuner - høstkonferansen 2020
01. okt - 02. okt Seminar samisk fjernundervisning
05. okt - 06. okt Psykososialt kriseteam: Nettverkssamling i Bodø
06. okt Webinar - bruk av skoleporten mm.
14. okt - 15. okt Produksjonstilskudd- og kontrollsamling for landbruksforvaltningen i Nordland