Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


27.05.2020

Reviderer smittevernveilederne for barnehage og skole

Fredag kommer det reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole. Det melder kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på dagens pressekonferanse.

26.05.2020

Videreutdanning - siste frist for å bekrefte deltakelse

27. mai er siste frist for å bekrefte fortsatt deltakelse i videreutdanningsordningene.

20.05.2020

Alle ansatte i skoler regner som nøkkelpersonell med samfunnskritisk funksjon

Fra 18. mai er ansatte i barnehager og skoler regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Dette gjelder også administrativ ledelse og kritisk driftspersonell.

20.05.2020

Ukeplanundersøkelsen er nå sendt ut

Nord universitet ønsker å forske på undervisningen som er gjennomført under coronaepidemien i uke 12-19. Invitasjon til lærere er nå sendt ut.

18.05.2020

Reviderte råd om håndvask i barnehage og skole

Folkehelseinstituttet har revidert sine råd om håndvask i barnehager og skoler for å unngå såre og tørre hender.

18.05.2020

Kompetansepakke programmering og algoritmisk tenkning

Utdanningsdirektoratet har nå lansert en digital kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning. Pakken er for 1. til 10. trinn.

14.05.2020

Seminar om samisk fjernundervisning

I oktober håper Fylkesmannen å arrangere det siste i en rekke seminarer om samisk fjernundervisning.

13.05.2020

Sammen om å forebygge

Nordland politidistrikt har sendt brev til alle barne- og ungdomsskoler i fylket med tips til hvordan lærere kan samtale med barn de er bekymret for om har det greit med tanke på vold og overgrep.

11.05.2020

Endring i valgfag trafikk og trafikalt grunnkurs på grunn av koronasituasjonen

Elever som ikke har gjennomført praktisk førstehjelp våren 2020, vil likevel få bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs. Elevene får utsettelse til å ta praktisk førstehjelp fram til 31.10.2020

08.05.2020

Alle elever tilbake i skolen fra 11. mai

Fra mandag 11. mai åpner alle grunnskolene igjen. – Vi føler oss trygge på at skolene i Nordland er klare for å gjenåpne, selv om noen skoler vil trenge litt mer tid til å komme i gang på nytt. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel