Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


10.09.2019

GSI kurs høst 2019

Høsten betyr at grunnskoler og skoleeierne skal registrere data om skolen i Grunskolens informasjonssystem (GSI). Vi gjennomfører hver høst informasjonskurs om GSI til nye skoleledere og skoleeiere.

06.09.2019

Kompetansemidler barnehage 2019

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2019-2020

27.08.2019

Eksamen 2019: bedre resultater i matematikk, men svake i sidemål

Resultatene fra eksamen i grunnskolen våren 2019 viser at antallet elever i Nordland som fikk karakteren 6 i matematikk økte med 50% fra i fjor. Samtidig viser resultatene at nesten dobbelt så mange fikk karakteren 1 og 2 i norsk sidemål, sammenlignet med 2018.

22.08.2019

Nordland først ute med viktig partnerskap mot mobbing

Flere samfunnsaktører har nå gått sammen i Norges første regionale partnerskap mot mobbing. Partnerskapet skal ha en mobbeforebyggende innsats fra barnehagenivå opp til høgskole- og universitetsnivå.

14.08.2019

Nytt til barnehage- og skolestart 2019

Forslag til endringer i barnehageloven og to nye fag i grunnskolen og videregående skole. Dette er noe av det som er nytt til barnehage- og skolestart høsten 2019.

14.08.2019

Fag- og timefordeling 2019-2020

I rundskrivet Udir-1-2019 finner du siste nytt om endringer i fag-og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet.

13.08.2019

Barnehagebarn skal ha et godt og trygt barnehagemiljø

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. — Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

12.08.2019

Nasjonale prøver høsten 2019

Høsten 2019 er det felles gjennomføringsperiode for alle nasjonale prøver på 5. trinn og 8. og 9. trinn. Gjennomføringsperioden er fra 2. til 27. september.

12.08.2019

Tilskudd for å oppgradere FEIDE

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om tilskudd for å oppgradere til FEIDE versjon 2.0

03.07.2019

Klagesensur Eng0012

Klagesensuren for ENG0012 er nå igang. Vi beregner å være ferdig senest kl. 1500 torsdag 4. juli

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel