Samisk opplæring

Samiske elever i grunnskole og videregående skole har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Elever som bor i samiske distrikter har rett til opplæring i og på samisk.

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk gjelder. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, som fjernundervisning.

Fylkesmannen i Nordland skal se til at elever får sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov, og sørge for koordinering og utvikling av tilbudet i samsvar med rettighetene. Fylkesmannen tildeler timer og refusjon av utgifter til samisk opplæring til kommuner/private skoler på grunnskolens område, mens videregående skoler mottar refusjon for timer til samisk fra Utdanningsdirektoratet.

Opplæringslovens kapittel 6 beskriver retter og plikter til samisk opplæring.


04.09.2017

Infomøte om lulesamisk lærerutdanning og rekruttering

Fylkesmannen i Nordland inviterer i samarbeid med Sametinget og Nord universitet til infomøte om lulesamisk lærerutdanning og rekruttering på Hamarøy Hotel tirsdag 26. september kl. 1900.

01.02.2017

Samisk uke 2017

Her er programmet for årets mange og flotte arrangement i Bodø.

03.01.2017

Duodji i grunnskolen

Det nye veiledningsheftet kan brukes i skolenes arbeid med markering av samenes dag 6.februar, inn mot jubileumsåret.

06.04.2016

Presentasjoner fra sørsamisk jubileumskonferanse 2016

Her finner du presentasjoner som ble brukt på sørsamisk jubileumskonferanse i Trondheim.

25.01.2016

Sørsamisk jubileumskonferanse

I år er det ti år siden Fylkesmannen i Nordland arrangerte den første sørsamiske opplæringskonferansen.

25.01.2016

Presentasjoner fra informasjonsmøte 20. januar 2016

Her finner dere presentasjonene som ble brukt denne dagen.

17.12.2015

Informasjonsmøte om samisk i barnehage og skole

Vi ønsker velkommen til vårt årlige informasjonsmøte på Thon Hotel i Bodø 20. januar 2016.

09.09.2015

Hold av dagen

Vi ber dere holde av 20. januar 2016 kl.10.00-15.00 til informasjonsmøte om samisk i barnehage og skole i Bodø.

20.01.2015

Presentasjoner fra samisk informasjonsmøte 15. januar 2015

Fylkesmannen arrangerte det årlige  informasjonsmøtet om samisk i barnehage og skole på Thon Hotel Bodø den 15. januar 2015. .

20.03.2014

Oversikt over tilbydere av fjernundervisning

Fylkesmannen har idag publisert et informasjonsskriv om samisk opplæring. Skrivet inneholder en samlet oversikt over fjernundervisningstilbydere.

Fleire nyhende