Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Fylkesmannen har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre) Eldre og seniorer som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig
01. sep 01. sep Tilskudd til skogplanting Skogeiere som planter skog selv
01. sep 01. sep Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som har langtidsopphold på sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
01. sep 01. sep Tilskudd NAV - sosiale tjenester NAV-kontor
15. sep 15. sep Stimuleringsmidler barneverntjenester 2020 Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern
15. okt 15. okt Refusjon timer samisk høst Skoleeiere
15. mar 15. mar Søknad om timer til opplæring samisk Skoleeiere
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)
01. sep 01. sep Tilskudd til skogplanting
01. sep 01. sep Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert
01. sep 01. sep Tilskudd NAV - sosiale tjenester
15. sep 15. sep Stimuleringsmidler barneverntjenester 2020
15. okt 15. okt Refusjon timer samisk høst
15. mar 15. mar Søknad om timer til opplæring samisk