Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Fylkesmannen har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpande Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Jordbrukere som driver vanlig jordbruksproduksjon
Søknadsfrist Tittel
Løpande Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.