Eksamen og vurdering

Fylkesmannen skal bidra til gjennomføring av:

  • eksamen
  • nasjonale prøver
  • obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver  

etter de regler og forskrifter som gjelder.

Vi gir brukerveiledning i systemene for prøveadministrasjon (PAS) og prøvegjennomføring (PGS) til kommuner, skoler og sensorer. I tillegg veileder vi om praktiske, tekniske og juridiske spørsmål om eksamen og elevvurdering.

Fylkesmannen koordinerer sensur for eksamen som er gitt sentralt i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne. Arbeidet omfatter blant annet å rekruttere, oppnevne og skolere sensorer og oppnevne oppmenn og arrangere fellessensur. Videre behandler vi klager på standpunktkarakterer i grunnskolen og i grunnskoleopplæringen for voksne. Fylkesmannen administrerer behandling av klager på eksamenskarakterer i utvalgte fag.

Vil du klage på din eksamen, kontakter du skolen din.


27.08.2019

Eksamen 2019: bedre resultater i matematikk, men svake i sidemål

Resultatene fra eksamen i grunnskolen våren 2019 viser at antallet elever i Nordland som fikk karakteren 6 i matematikk økte med 50% fra i fjor. Samtidig viser resultatene at nesten dobbelt så mange fikk karakteren 1 og 2 i norsk sidemål, sammenlignet med 2018.

12.08.2019

Nasjonale prøver høsten 2019

Høsten 2019 er det felles gjennomføringsperiode for alle nasjonale prøver på 5. trinn og 8. og 9. trinn. Gjennomføringsperioden er fra 2. til 27. september.

03.07.2019

Klagesensur Eng0012

Klagesensuren for ENG0012 er nå igang. Vi beregner å være ferdig senest kl. 1500 torsdag 4. juli

19.06.2019

Sensorene jobber sammen

- Elevenes eksamen skal bli ivaretatt på beste måte gjennom sensuren. Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hver besvarelse vurderes av to sensorer, sier Eirik Arntsen, seniorrådgiver i Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

19.06.2019

Slik utarbeides din eksamen

- Fylkesmannen i Nordland har veiledningsansvar for regelverket og skal sørge for at det overholdes ved eksamen. I tillegg har vi ansvaret for sensur, sier Eirik Arntsen, seniorrådgiver i Oppvekst- og utdanningsavdelinga.

18.06.2019

Fellessensur grunnskole er ferdig

Fellessensuren for skriftlig eksamen i grunnskolen er nå ferdig. Skolene kan hente karakterer i PAS- eksamen

15.05.2019

Kapasitetsproblemer med Lexin

Lexin har kapasitetsproblemer og kan være nede kortere eller lengre perioder under eksamensavviklingen.

11.02.2019

Eksamen grunnskole vår 2019

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag. Kommunene har ansvar for trekking av fag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-28.

27.01.2019

Skype-forelesning eksamen 25. januar 2019

Her finner du opptaket og lysbildene som ble brukt

04.01.2019

Våreksamen 2019 grunnskole - skypeforelesning

Vi prøver noe nytt! Skypeforeledning om eksamen vår 2019 for grunnskolen.

Fleire nyhende


Eksamensdatoer vår 2020

1. mars - frist for å melde inn elever og fagpersoner i PAS. Også frist for skolene til å bestille eventuellt ekstramateriell for eksamen

Grunnskole:

15. mai - Kunngjøring av trekk
19. mai - Eksamen matematikk MAT0010
19. mai - Forberedelsesdag engelsk ENG0012
20. mai - Eksamen engelsk ENG0012
22. mai - Forberedelsesdag samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
25. mai - Eksamen samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
25. mai - Forberedelsesdag norsk NOR0214/0215/1415
26. mai - Eksamen norsk hovedmål NOR0214/1415
26. mai - Forberedelsesdag samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
27. mai - Eksamen norsk sidemål NOR0215/1415
27. mai - Eksamen samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
27. mai - Eksamen norsk for elever med samisk som førstespråk NOR0041

Forhåndssensur grunnskole:
Engelsk - 26. og 27. mai
Matematikk - 28. og 29. mai (ikke bekreftet)
Norsk - 2. og 3. juni


Sensorskoleringer:
Engelsk - Bodø (trolig 3. juni - ikke avklart)
Norsk - Tromsø
Matematikk - Alta
Samisk - Tromsø

Fellessensur - Tromsø 17. juni

Videregående:

15. mai - melding om trekk
19. mai - 4. juni - Eksamensperiode fag udir har ansvar for
18. og 19. juni - Fellessensur

Nordland fylkeskommune har eget eksamenskontor. For mer informasjon om eksamen i videregående opplæring, gå til fylkeskommunen sine nettsider.

Datoer for nasjonale prøver høsten 2019

Påmeldingen til nasjonale prøver åpner 1. august. Husk at alle elever på 5., 8. og 9. trinn skal meldes på i PAS prøver, og status på elevene registreres i etterkant av gjennomføringen (før gjennomføringsperioden er over).

Nasjonale prøver 5. trinn

Gjennomføringsperiode uke 36 til 39 (2. september til 27. september)
Absolutt siste frist for å registrere status på elevene er 27. september.

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn

Gjennomføringsperiode uke 36 til 39 (2. september til 27. september)
Absolutt siste frist for å registrere status på elevene er 27. september. Husk ogå å score leseprøver innen denne fristen.

Skoleruter - forslag