Hopp til innhald

Aktuelt

Spreiing av framande artar er ein av dei alvorlegaste truslane mot det biologiske mangfaldet, både i ein regional og nasjonal samanheng. Å hindra, kontrollera og utrydda framande skadelege artar som kan trua den økologiske balansen i naturen, er eit sentralt mål også i det globale arbeidet for å ta vare på naturverdiane.