Sommarjakta på stillehavsøsters er avslutta

Fylkesmannen ønsker å takke alle som har sendt foto og kartskisse over funn. Dei to vinnarane har fått melding - premiane er på veg!

Me fekk inn fleire observasjonar av stillehavsøsters frå hele Rogalandskysten som igjen viser at denne arten blir stadig meir vanleg langs kysten vår. Fylkesmannen fortset jakta på stillehavsøsters saman med Havforksningsinstituttet for å betre vår forståinga av spreiing, slik at vi kan beskytte det biologiske mangfaldet som er i regionen.

Vi gratulera Sjur Lærdal og Anna Serina Natvik som vinnarar av premiar – ein flott bok om Østers, signert av hovudforfattar Stein Mortensen.