Webinar i plan- og byggesak til høsten

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar innenfor plan- og byggesak onsdag 23. september.

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke avholdt noen fysisk plan- og bygningsrettskonferanse i 2020 fra Fylkesmannens side. Vi ønsker likevel å nå ut til kommuenene med en oppdatering på hva som rører seg innenfor dette rettsområde, og planlegger derfor å avholde et webinar onsdag 23. september. Vi ser for oss at det blir over to timer, med en pause halvveis. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis.

I første omgang ber vi dere holde av datoen, så kommer vi tilbake med mer informasjon i august. Programmet skal tilpasses både byggesaksbehandlere og arealplanleggere.

Foreløpig program:

1. time: Nytt fra fylkesmannen v/samfunnsavdelingen, miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen.

2. time: Mer spesifikke tema, evt. med ekstern foredragsholder. Mer informasjon kommer.

Hvis det er forslag til tema eller spørsmål dere ønsker svar på, kan dere sende det inn til Tage A. T. Eriksen i forkant (til fmroter@fylkesmannen.no).

Det kan bli aktuelt med flere webinarer utover høsten hvis det viser seg å være god interesse for dette.

Kontaktpersoner