Redusert behandlingsgebyr i oppmålingssak.

Fylkesmannen har redusert behandlingsgebyret i ei oppmålingssak i Karmøy kommune, pga. at gebyret var i strid med sjølvkostprinsippet.

Fylkesmannen gjorde om si tidlegare stadfesting av kommunen sitt vedtak, pga. nye faktiske opplysningar som kom fram i samband med førebuinga av ei rettssak.

Du finn avgjerda til høgre.

Kontaktpersoner