Behandlingsgebyr (tilleggsgebyr) ved godkjenning i ettertid av ulovleg oppført tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 25.7.2017 uttalt at det berre er utgifter som er påløpt etter søknadstidspunktet som kan inngå i eit tilleggsgebyr ("ulovlighetsgebyr") for ulovleg oppført tiltak.

Trykk: her for å lese departementet si utsegn.

Kontaktpersoner