Vurderer du økologisk drift på garden? Bruk økologisk førsteråd!

Økologisk førsteråd er ope for alle interesserte, gjeld for alle produksjonar og er uforpliktande og gratis.

Rådgivar frå NLR kjem på gardsbesøk for å diskutera konsekvensane av ei eventuell omlegging til økologisk drift. I etterkant blir det laga ei skriftleg tilbakemelding med dekningsbidragskalkylar. Helt gratis, du trenger ikkje å være medlem i NLR heller.

Her kan du lese meir om Norsk Landbruksrådgjeving sitt tilbod om økologisk veiledning som Økoplan (tidlegare Debio sin driftsbeskrivelse), rådgjeving om din gard og gruppebasert rådgjeving.

Er du interessert? Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgjeving Rogaland på tlf 51789180 eller rogaland@lr.noKontaktpersoner