Autorisasjonsordning for gnagermiddel

Frå 15. oktober 2018 blei det åpna opp for at personar som eig og/eller leigar ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermiddel.

Få meir informasjon om forutsetningar for autorisasjon her.

Norsk landbruksrådgiving Rogaland held autorisasjonskurs

Her finn du kursoversikt for fylket.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med kursansvarleg Arnfinn Særheim, på epost eller telefon 975 28 555.