Olaug Bollestad kjem til stormøte på Varhaug 28. januar

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Tradisjonen tro blir det stormøte i Varhaug idrettshall måndag 28. januar kl. 19.00, nå med den heilt ferske landbruks- og matministeren frå Rogaland til stades. Tema for møtet er dyrevelferd, og dette vil nok Bollestad også ha fokus på i sitt innlegg.

Møtet på Varhaug siste måndag i januar er ein fast tradisjon. Det er venta godt oppmøte frå bøndene og resten av jordbruksnæringa, og engasjerte folk under debatten. 

Dyrevelferd viktig tema

Dyrevelferd er eit tema som har vore mye på dagsorden, og det er viktig at dette framleis har fokus. Det er lagt opp til god breidde i programmet, der   Dyrevernalliansen ved Live Kleveland også er invitert.

Programmet ligg i høgremargen (med Bollestad inn for Hoksrud).