Sokndal kommune, lovlegkontroll - utskifting av representantskapsmedlem i Dalane Energi i funksjonsperioden

Fylkesmannen har tatt vedtak i Sokndal kommunestyre opp til lovlegkontroll av eige tiltak.

Saka gjeld utskifting av eit medlem til representantskapet i Dalane Enegi pga. at medlemmet hadde meldt seg ut av partiet. Då kommunen ikkje kan skifte ut eit einskild medlem innanfor funksjonsperioden, opphever Fylkesmannen kommunen sitt vedtak som ugyldig.

Kontaktpersoner

Dokumenter