Gjer deg kjend med dei siste lovtolkingane til sosialtenestelova

Arbeids- og velferdsdirektoratet er delegert myndigheit frå Arbeids- og sosialdepartementet til å tolke regelverket i sosialtenestelova. 

Du finn meir informasjon om oppdateringar på dette området under relatert innhald i vedlagt lenkje.