Svikt i ettervern og samarbeid mellom barnevernet og NAV- oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2019

I 2019 ble det gjennomført landsomfattende tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav som tema. Oppsummering av funnene viser lovbrudd i to av tre tilsyn på landbasis. 

Begge tjenestene sviktet i de unges rett til medvirkning, kartlegging og oppfølging av de unges behov, og det sviktet i samarbeidet mellom tjenestene. Det er alvorlig at tjenestene verken hver for seg eller samlet gjør det som kreves for at unge skal få tilstrekkelig og koordinert hjelp og oppfølging i overgangen til voksenlivet.

For mer informasjon og tilgang til rapporten se helsetilsynet sine nettsider i lenke.