Uttalelse fra Sivilombudsmannen

Saken gjelder Fylkesmannens kompetanse i klagesaker om rett til kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven.

Ombudsmannen er kommet til at Fylkesmannens i Vestalnd sitt vedtak etterlater tvil om det er foretatt en reell klagebehandling og Fylkesmannen er bedt om å vurdere om det er grunn til å endre rutinene i anledning dette. 

For tilgang til uttalelsen fra Sivilombudsmannen se i vedlagt lenke.