Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien

Helsedirektoratet har kommet med overordnede råd om prioritering av helse- og omsorgshjelp under covid-19-pandemien, og mer konkrete prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Helsedirektoratet utarbeidet 25.03.2020 et notat som skal gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet redegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og faglige råd.

Notatet gjelder for den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge, og er gjeldende frem til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon. Private virksomheter som yter tjenester etter avtale med kommune eller helseforetak må forholde seg til anbefalingene i notatet for den delen av virksomheten som omfattes av avtale med offentlig helse- og omsorgstjeneste.

Fylkesmannen presiserer at dette notatet er overordnet og må benyttes tilpasset den aktuelle situasjonen til enhver tid. Kommuner og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester, og tjenestene som ytes skal være forsvarlige.

Helsedirektoratet har 28.04.2020 utarbeidet et notat vedrørende prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Dette gjelder i praksis alle deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og private virksomheter med avtale om drift av sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Helsedirektoratet presiserer at rådene i dette notatet vil kunne komme til anvendelse særlig i fase 3 og 4 av epidemien. Tiltak skal planlegges og ikke iverksettes før det er nødvendig ut fra kapasitets- og smittevernhensyn som følge av pandemien. På samme måte som for det overordnede notatet må altså rådene her benyttes tilpasset den aktuelle situasjonen.

De to notatene ligger under «Lenkjer» i denne saken.