Fylkesmannen omgjør Rema 1000-vedtak

Fylkesmannen har tidligere gitt dispensasjon til Rema 1000 slik at de kunne ha åpent i de ordinære butikkene tre søndager i april/mars. Etter avklaringer fra Barne- og familiedepartementet og klager på vedtaket har Fylkesmannen vurdert vedtaket på nytt. Vedtaket er nå omgjort slik at det ikke blir gitt dispensasjon til Rema 1000.

I vedtak datert 17. mars 2020 ga Fylkesmannen dispensasjon fra helligdagsfredloven slik at Rema 1000-butikkene i Rogaland kunne holde åpent i sine ordinære butikker tre søndager i april/mars.

Fylkesmannen mottok klager fra Virke og Handel og Kontor Norge på Fylkesmannens vedtak.  I klagene hevdes det i korte trekk at det finnes langt mer effektive, og langt mindre inngripende smitteforebyggende tiltak enn å utvide adgangen til å holde søndagsåpent i dagligvareforretninger.

Ny vurdering av vedtaket

På bakgrunn av klagene ble det gitt utsatt iverksetting av vedtaket, og Rema 1000 fikk anledning til å komme med kommentarer til klagene. Rema 1000 har ikke hatt merknader, og Fylkesmannen tok saken opp til ny behandling og besluttet å omgjøre det slik at det ikke blir gitt dispensasjon. Fylkesmannen la vesentlig vekt på en fersk uttalelse fra Barne- og familiedepartementet som avklarer at ikke er grunnlag for å vektlegge koronaviruset i dispensasjonsvurderingen. Uttalelsen er vedlagt.

Vedtaket kan påklages til Barne- og familiedepartementet innen 3 uker.

Vedtaket er lagt ved saken.

Ordinære åpningstider fremover på Rema 1000

Det vil altså ikke være søndagsåpent i Rema 1000 sine ordinære dagligvarebutikker fremover. De små butikkene som har lov til å ha åpent etter unntakene i helligdagsfredloven kan fremdeles ha åpent innenfor lovens rammer, med mindre de blir stengt av kommuneoverlegen i den enkelte kommune med hjemmel i smittevernloven.