Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 

Reglar for skolegudsteneste

Utdanningsdirektoratet har laga ein ny rettleiar om reglar for skolegudsteneste.

 

 

Kontaktpersoner