Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

02.12.2020

Webinar ble avholdt om sårbare barn og unge

Fylkesmannen i Agder arrangerte 26.11.2020 webinar om sårbare barn og unge under covid-19 pandemien


30.11.2020

Vergemålsenheten har redusert tilgjengelighet i desember 2020

På grunn av flytting til nye kontorlokaler i Arendal, vil det i store deler av desember 2020 ikke være mulighet for uanmeldt oppmøte på Fylkesmannens kontorer verken i Kristiansand eller Arendal. 


25.11.2020

Vergemålssaker i november og desember 2020

For søknader og henvendelser til vergemålsenheten hos Fylkesmannen i Agder, må det i november og desember 2020 påregnes noe ekstra saksbehandlingstid. 


24.11.2020

Ledig verv i kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder for kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter (DPS) østre Agder


23.11.2020

Fylkesmannens nettsteder flyttes til skylagring.

Det vil forenkle driften og gjøre nettløsningen vår sikrere, men fører til nedetid kommende helg.  


19.11.2020

Fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av kommunenes tiltak etter smittevernloven

Fylkesmannens lovlighetskontroll skal sikre at kommunens tiltak etter smittevernloven oppfyller lovens krav. Nytt rundskriv IS- 7/2020.


11.11.2020

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 10. februar 2021


10.11.2020

Boligsosial konferanse 2020

Nye retningsliner i fornbindelse med Covid-19 og smittesituasjonen gjør at den boligsosiale konferansen 2020 blir en heldigital konferanse.


26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel