Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Aust-Agder.

Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Vest-Agder.

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2020
25. jan - 26. jan 4 Fylkesmannen i Agder Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider Kristiansand, Lillesand/Grimstad og Arendal
mars 2020
10. mar - 19. jun 11 - 25 Fylkesmannen i Agder AVLYST - Kurs og gruppeveiledning for LIS1 - leger på Agder Se program
26. mar - 08. okt 13 - 41 Agder fylkeskommune, Kompetansesenter rus Sør (KoRUS) og Fylkesmannen i Agder Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - AVLYST Fylkeshuset i Kristiansand
august 2020
25. aug 35 Fylkesmannen i Agder Kulturlandskapsdagen 2020 Åraksbø, Bygland
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
25. jan - 26. jan Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider
10. mar - 19. jun AVLYST - Kurs og gruppeveiledning for LIS1 - leger på Agder
26. mar - 08. okt Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen - AVLYST
25. aug Kulturlandskapsdagen 2020