Boligsosialt arbeid


21.06.2019

Tilskudd til kompetanse- og utviklingstiltak for de sosiale tjenester i NAV 2019

Kommuner som fikk tildelt midler i 2018, kan søke på nytt, og få vurdert søknadene når Fylkesmannen har mottatt rapport for fjorårets midler

Søknadsfrist 01.09.2019


19.03.2019

Videreutdanning i økonomisk rådgivning ved OsloMet

Studiestart høsten 2019

Søknadsfristen er 6. mai.


07.03.2019

Gjeldsrådgivning i NAV ved kommunesammenslåing

Kommunen må selv vurdere hva som er den beste organisatoriske løsningen hvor så vel økonomiske, organisatoriske og faglige hensyn ivaretas. Kommunen står i prinsippet fritt til å organisere hvilke kommunale tjenester som skal inngå i NAV -kontoret så lenge tjenesten er faglig forsvarlig og minimumsløsningen er ivaretatt.


22.03.2018

Hvordan hindre at barn vokser opp med dårlige boforhold?

I 2015 bodde mer enn totusen barn i lavinntekstfamilier i trange utleieboliger på Agder.


15.08.2017

Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.


30.06.2017

Husleiegaranti kan bidra til at flere vanskeligstilte kommer inn på det private leiemarkedet

Ny standard garanti sikrer utleiers økonomiske interesser bedre enn mange av de garantiene kommunene tilbyr i dag.


07.02.2017

Boligsosial konferanse 2017

Invitasjon til konferanse på Thon Hotel Sørlandet 4. og 5. april 2017.


07.02.2017

Samarbeid mellom barnevern og NAV skal styrkes

Nye felles retningslinjer skal bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.


09.01.2017

tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene

Alle kommuner kan søke tilskudd til utviklingsarbeid for sosiale tjenester i Nav. Tilskuddsordningen gjelder også oppfølging i bolig. Søknadsfrist er 1.mars 2017.


15.11.2016

Veiviseren.no – alt om boligsosialt arbeid

Veiviseren.no er en digital verktøykasse som er aktuell for alle aktører involvert i boligsosialt arbeid.


Kontaktpersonar