Tilskuddsordninger


11.11.2020

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 10. februar 2021


24.08.2020

Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Kommunene kan søke om merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger som håndterer Covid-19.


19.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

NAV kontoret kan søke om midlertidig tilskudd for å håndtere økt behov for sosial tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19


15.07.2020

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter

Koronapandemien har rammet mange av våre eldre hardt. På bakgrunn av dette er det nå etablert to tilskuddsordninger som en engangsbevilgning med over 21 millioner til Agder fylke.


25.06.2020

Tilskudd til kompetansehevende tiltak sosiale tjenester i NAV 2020

Kommunene inviteres til å søke om kompetansemidler for utvikling av de sosiale tjenestene i NAV


25.06.2020

Tilskudd kompetansehevende tiltak rus- og psykisk helsefeltet 2020

Kommunene og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om kompetanse- og utviklingsmidler.


21.03.2020

Dagny Herlofsons legat må utsette behandling av søknadene

Nytt møte berammes til slutten av april.


30.01.2020

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kommunene i Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.20.


22.01.2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.


22.01.2020

Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.