06.10.2015

Nyhende nr. 4

I det 4. nyhendebrevet finn du mellom anna forslag til milepælsplan fram til 1. juli 2016.

05.09.2015

Samarbeidsmøte med regionråda 3.sept.

Samarbeidsmøte i Molde med prosjektleiarane i regionråda

31.08.2015

Nyhende nr. 3

Er du spent på siste nytt om kommunereforma i Møre og Romsdal?

31.07.2015

Kommunereforma - Undervegsrapport pr. 1 juli 2015

Fylkesmannen har bede kommunane og regionråda om ein tilstandsrapport innan 1. juli 2015, på bakgrunn av tildeling av skjønnsmidlar til kommunane og regionråda som skulle nyttast i arbeidet med kommunereforma.

08.07.2015

Nyhende nr. 1

Fylkesmannen har laga det første nyhendeskrivet for kommunereforma

06.07.2015

Nyhende nr. 2

Undervegsrapporteringa viser med nokre unntak at kommunane er i rute med jobben dei er bedne av Stortinget om å gjere fram mot neste sommar.

02.07.2015

Ungdom + kommunereform = ?

Er kommunereforma interessant for ungdom og kva kan dei om den? Fylkesmannen og regionråda fekk svar då dei møtte ungdomsråda.

17.06.2015

Supert møte før sommarferien

Fylkesmannen hadde eit godt samarbeidsmøte med regionråda førre veke.

03.06.2015

Møte i prosjektet "Regionkommune Sunnmøre"

Over 100 deltakarar var samla frå 13 kommunar for å høyre om det siste arbeidet som prosjektgruppene er i gong med. Statsråd Jan Tore Sanner deltok på møtet.

13.05.2015

Tenketank 30.april 2015

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte Møre og Romsdal 30. april 2015. Det var samling i Molde for både kontaktpersoner og medlemmer av Tenketanken.