Nyhende nr. 2

Undervegsrapporteringa viser med nokre unntak at kommunane er i rute med jobben dei er bedne av Stortinget om å gjere fram mot neste sommar.

Dokument