04.10.2016

Fylkesmannen si tilråding

Fylkesmannen tilrår at framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal omfattar ein reduksjon frå 36 til 7 kommunar. I kvar av dei nye komunane inngår to eller fleire av dagens kommunar.

31.08.2016

Siste møte i Tenketanken

I dag har Fylkesmannen fått gode innspel til sluttarbeidet med tilrådinga i høve ny kommunestruktur i Møre og Romsdal.

25.08.2016

Historisk dag på Austefjord skule

Fylkesmann Lodve Solholm og ass. fylkesmann Gunnar O. Hæreid i Sogn og Fjordane, markerte i dag oppstarten for nye Volda og Hornindal kommune på Austefjord skule nær grensa til Sogn og Fjordane. Dette er ei kommunesamanslåing over fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

18.07.2016

Historisk dag på Romsdalsmuseet

Statsråd Jan Tore Sanner og fylkesmann Lodve Solholm markerte idag oppstarten for 3 nye kommunar i Møre og Romsdal i historiske omgjevnader på Romsdalsmuseet.

01.07.2016

Nyhende nr. 9

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sendte i dag ut Nyhende nr. 9.

01.07.2016

Kommunereforma pr. 1. juli 2016

I dag er det 1. juli 2016, og fung. fylkesmann Rigmor Brøste kan informere om at alle 36 kommunane i Møre og Romsdal har gjort endeleg vedtak i kommunereforma innan fristen.

30.06.2016

Kommunereforma - endelege vedtak i Møre og Romsdal

Alle kommunane i Møre og Romsdal har fatta endelege vedtak i kommunereforma innan fristen 1. juli.

05.04.2016

Folkemøte for ungdom i Kristiansund

Mandag 4. april og tirsdag 5. april var det folkemøter for ungdom i Kristiansund.

05.04.2016

Nyhende nr. 8 - kommunereforma

Arbeidet med kommunereforma har no gått inn i ei ny fase med folkerøystingar og innbyggarhøyringar. I nyhende nr. 8 vil du finne status og framdrift i kommunereformarbeidet i Møre og Romsdal.

05.04.2016

Regjeringen vil ha om lag 10 regionar

I pressekonferansen i dag, la Regjeringa fram stortingsmelding "Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner  – rolle, struktur og oppgaver".