Nyhende nr. 4

I det 4. nyhendebrevet finn du mellom anna forslag til milepælsplan fram til 1. juli 2016.

Her finn du også tema omkring inndelingslova, ungdom og kommunereforma - og kva som hender framover.