Nyhende nr. 5

I nyhende nr. 5 ligg mellom anna brev til kommunestyra frå statsråd Sanner og informasjon om arbeidet med kommunereforma framover.

Fokuset er framdrifta med kommunereforma, opphør av interkommunale samarbeid, innbyggjarhøyring og val av alternativ for å bygge ei ny kommune.