Læringsnettverk – kommunal barnevernstjeneste

Læringsnettverk innen kommunal barnevernstjeneste skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale behov og forhold. Samarbeid i læringsnettverk skal styrke kommunenes oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og tilbud. Læringsnettverket skal videre bidra til etablering av fagfellesskap på tvers av kommunegrensene. I denne forbindelse har de kommunale barnevernstjenestene mulighet til å søke om tilskudd til utviklingsprosjekt.

Det er satt av kr 600 000,- til utviklingsprosjekt innen ledelse, utvikling av hjelpetiltak, vold og traumer, samt kr 1 100 000,- til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.

Arbeidet med utviklingsprosjektene må ses i sammenheng med barnevernsreformen  https://bufdir.no/Barnevern/reform/

og Kompetansestrategien for kommunalt barnevern. https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d519/bedre-barnevern.pdf  

Videre vil følgende kriterier vektlegges i behandlingen av søknadene:

  • Utviklingsprosjektet skal omfatte flere kommuner
  • Nettverket samarbeider med kompetansemiljøer i arbeidet med utviklingsprosjektet. Dette kan være forskningsmiljøer med god kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernsområdet eller høyskoler og universiteter.
  • For søknad om stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter knyttet til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid er det ikke et krav for tildeling av midler at nettverket har etablert samarbeid med kompetanse og/ eller høgskolemiljø. Samarbeid med Bufetat er derimot viktig.

For å drøfte problemstillinger og søknader vil Fylkesmannen invitere barnevernlederne til Skype/Teams møter.

Sett av datoene:

  • 30.april kl 9-10  - Bv tjenestene i Karmøy & Bokn, Utsira & Haugesund, Vindafjord & Etne, Tysvær og Indre Ryfylke
  • 30. april kl 13-14 - Bv tjenestene i Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Strand og Hjelmeland
  • 4. mai kl 13-14 - Bv tjenestene i Dalane, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal

Om noen ønsker å møtes på andre tidspunkt, bes dere ta kontakt med Fylkesmannen.

Søknad sendes fmropost@fylkesmannen.no

 

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
30.06.2020 00:00:00
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland og Bufdir
Hvem kan søke:
Kommuner i Rogaland i samarbeid med Bufetat og kompetansemiljø

Kontaktpersoner