Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid.

Kommunar i Rogaland kan samarbeide om å søke stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt i barneverntenestene.

Frå og med 2019 er det tildelt midlar frå regjeringa som skal nyttes til støtte av fosterheimar gjennom de kommunale barneverntenestene. Det er disse midlene som nå lyses ut.

Målet med tilskottsordninga er å styrke utvikling, etablering og gjennomføring av kommunale veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterheimar.

Tilskotet kan blant anna benyttes til å dekke kostnader til stillinger i en prosjektperiode eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljøer som kan gi støtte til opplæring, kvalitetssikring og evaluering.

Vilkår for å motta tilskott:

  • Utviklingsprosjektet skal omfatte fleire kommunar og samarbeid med Bufetat
  • Kommunane som samarbeider må ha gjennomført en lokal risiko- og tilstandsvurdering

Fylkesmannen og Bufetat barnevernstenestene til halvdagsmøte den 23. og 24. september. Tenestene vil då få meir informasjon om moglegheitene som ligg i desse midlane.

Søknad sendes fmropost@fylkesmannen.no

 

Søknadsfrist:
01.11.2019 23:00:00
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland og Bufdir
Hvem kan søke:
Kommunar i Rogaland i samarbeid med Bufetat