Nyheiter og andre dokument

Her vert det lagt ut nyheiter, dokument og nettstad-tilvisingar som kan vere av interesse for arbeidet med Jærstrendene.

Les meir om friluftsfyret Kvassheim her.

Les meir om Jæren våtmarkssenter, Mostun, her.

Rapport mai 2005: Stortaren utenfor Jærens rev
Revidert  vern av Jærstrendene landskapsvernområde (12.12.03, Fylkesmannen.no)
Jæren våtmarksystem - ei blenkande perlekjede (07.11 2002, Fylkesmannen.no)
Fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hanssen: Ta vare på Jærstrendene! (20.01 2004, FM.no)