Skjønsmidlar til innovasjon og fornying i 2020

Kommunar må i åra som kjem tenke endå meir nytt om tenesteproduksjonen. Endringar i befolkningssamansetning, endra innbyggartal – og forventningar - betyr auka behov for fornying. Ny teknologi og digitalisering skaper nye moglegheiter. Nye løysningar må prøvast ut.

Fylkesmannen kan tildele skjønsmidlar til nokre av dei kommunale innovasjonsprosjekta som er i Rogaland. Har din kommune eit prosjekt som de vil søke om støtte til?

Les meir om utlysinga her.