Døgnopen hjelpelinje for valdsutsette 116 006

Vald- og overgrepslinja (VO-linja) 116 006 er ei hjelpelinje for alle som opplever vald eller overgrep i nære relasjonar. VO-linja er open døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.

 

Den som ringjer kan vere anonym og kan snakke om opplevingane si, få hjelp, råd og svar på spørsmål.

Dei som svarer på anropa arbeidar dagleg med desse spørsmåla, og har erfaring frå møte med personar som blir utsette for vald og overgrep.

Det er Krisesentersekretariatet i samarbeid med Oslo Krisesenter som driftar tilbodet.

 

For meir informasjon:

https://www.volinjen.no/

Kontaktpersoner