Den store sluttedagen 20. oktober!

Helsedirektoratet tilbyr 24-timars støtte til dei som prøver å slutte med røyk eller snus 20. oktober

Dei som prøver å slutte denne dagen, får tilbod om 24-timars støtte på

  • Røyketelefonen 800 400 85
  • Facebook og
  • Slutta-appen.

Kontaktpersoner