Styrking av innsatsen mot barnefattigdom

Tilskotsordninga for å styrkje arbeidet mot barnefattigdom skal bidra til å førebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge gjennom å styrkje det sosiale og førebyggande arbeidet i kommunane. For 2015 har Fylkesmannen i samarbeid med Arbeids –og velferdsdirektoratet tildelt desse tilskota:

Kommune

Tilskot

Prosjekt

Karmøy                                              

633 613,-

Arbeid med flyktningar. Mor og barn gruppe og ungdomsgruppe.

Tysvær                                                                 

100 000,-

Ferietiltak for flyktningefamiliar i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Sokndal                                              

137 703,-

Midlar til to prosjekt «Lesing gir forsprang» og «Barn i aktivitet»

Randaberg                                        

800 000,-

Førebyggande arbeid med ungdom.

Sauda                                                  

157 904,-

Auke kompetansen innan feltet hjå kommunen, foreldre og frivillige organisasjonar.

Stavanger                                          

833 767,-

Tverretatleg førebyggande arbeid til barn i tidleg skule alder.

Barneansvarleg på Nav- kontora.

Sandnes                                             

300 000,-

Utarbeide handlingsplan for førebygging og reduksjon av barnefattigdom.

Gjesdal                                               

300 000,-

Etablere arbeidslag for arbeid med risikoutsette barn og unge.

 

I tillegg har Forsand, Klepp, Time og Strand behaldt overførte midlar frå 2014 til vidareføring av sine prosjekt. For informasjon om desse prosjekta sjå meir her

 

 

Kontaktpersoner

Aktuelt

Regelverk barnefattigdom 2015

Utlysningstekst 2015 - bokmål

Søknadsskjema 2015 - Word format, nynorsk

Søknadsskjema 2015 - Word format, bokmål