Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Ordninga inngår i Barn som lever i fattigdom – regjeringa sin strategi (2015–2017) https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf

 

 

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom er eit av fleire tiltak i strategien som skal bidra til å nå regjeringa sitt mål om at alle barn, uavhengig av foreldra sin økonomi, skal ha moglegheit til å delta jamleg i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre. Bufdir har som kjent også ansvar for å koordinere nemnde strategi.

Kommunane har frist til å melde tilbake til Bufdir at dei vil kunngjere/vurdere og prioritere søknader i sin kommune. Fristen for dette er den 7. november. Søknadsfrist for konkrete tiltak er 2. desember 2016. Meir informasjon finn de på nettstaden til tilskotsordinga https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/  Legg spesielt merkje til endringar i ordninga frå 2016.